Ontwikkeling, Advies en Mobiliteit

WerkgeversOrganisatieontwikkeling en professionalisering
HR advisering | Human Being Management
Loopbaanadvies - en coaching | Talentmanagement
Vlootschouw teams
Verzuimadvisering - en begeleiding
Vitaliteit
 

Verhogen werkgeluk
Verminderen ziekteverzuim
Juiste medewerker op de juiste plaats
Teams op orde


Het verlangen naar een goede balans en rust neemt steeds meer toe in de huidige maatschappij. Er wordt steeds meer gevraagd van het individu en een beroep gedaan op ontwikkelbaarheid en veerkracht van zowel de medewerker als van de organisatie. Dit kan zijn keerzijde hebben.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer de medewerker en de organisatie elkaar écht zien, écht horen er ruimte ontstaat voor groei, ontwikkeling en verandering. Op deze wijze komt iedere medewerker tot zijn recht, zowel persoonlijk als in zijn of haar werk en kan een organisatie groeien. Op het moment wanneer er een disbalans ontstaat, wanneer er niet op een juiste wijze wordt gecommuniceerd, geluisterd of bejegend ontstaat er een ontevredenheid en disstress. Dit maakt dat je elkaar kwijtraakt en de verbinding verliest.
Dit kost veel energie, tijd en geld voor de werkgever en zorgt voor ontevreden medewerkers een verhoging van het ziekteverzuim en  verloop. Het werkplezier van de medwerkers komt in gedrang en zorgt voor starheid en stagnatie in de ontwikkeling en welwillendheid.


Items waarbij ik kan helpen

Loopbaanadvisering en loopbaancoaching (loopbaanontwikkeling in huidige functie en functieoverstijgend).
Verzuim advies en verzuimbegeleiding van leidinggevenden  (VWP,  spoor 1 en spoor 2).
Teams op orde door het opstellen van een vlootschouw.
HR advisering (deelgebieden in overleg).
Bouwen aan een veilig en vertrouwde werkomgeving.
Het onwikkelen van (persoonlijk) leiderschap.
Het ontwikkelen van autonome medewerkers.

5'vs

Groei in verbinding.