Ontwikkeling, Advies en Mobiliteit

Start een trajectWil jij starten met een maatwerktraject

Een stap zetten is soms niet makkelijk, waneer je de stap zet wil je ook zo snel mogelijke aan de slag. Jij bepaalt zelf wanneer het moment daar is.

Na het ontvangen van het contactformulier neem ik binnen 5 werkdagen contact met je op. Het 1e gesprek (de intake) zal een kennismaking zijn en het bespreken van je (hulp)vraag en doel. Aan de hand van ons intakegesprek bepaal jij of we het traject starten. 
Jij bepaalt de koers van het proces en ik zal naast je staan om te komen tot het bereiken van je doelen!


Wilt u als werkgever starten met een maatwerktraject

Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak. 
Het 1e gesprek (de intake) staat in het teken van kennismaking en het bespreken van de casuïstiek en doel. Aan de hand van het intakegesprek bepaalt u of we het traject starten. 
Alvorens definitief wordt gestart met het traject, dient er een kennismaking te hebben plaatsgevonden met de werknemer(s).
Een trajectplan wordt bij aanvang in goed overleg opgesteld.

Aan het 1e gesprek zijn geen kosten verbonden.
Het tarief wordt bepaald aan de hand van het trajectplan.
Het traject kan op een andere locatie dan de werkgever plaatsvinden.
De kosten hiervan worden doorberekend in het tarief.

5'vs

Zijn vormt de weg naar doen.